Styrelsen

Välkommen till stiftelsen Djurhemmet i Aggarp

med begravningsplats

Styrelen

 

 

 

Ordförande:

Rolf Westerlund

 

V. ordförande/sekreterare:

Cenny Christoffersson

 

Ledamot:

Carina Krohn

Helmut Petersen

Fredrik Wall

 

Suppleant:

Vakant

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved