Stödföreningen

Välkommen till stiftelsen Djurhemmet i Aggarp

med begravningsplats

Stödföreningen

Ordförande:

Ingegerd Liljekvist

 

Vice ordförande:

Maria Walldèn

 

Kassör:

Anette Andersson

 

Sekreterare:

Eva Walldèn

 

Ledamöter:

Eva Metz

Kristine Saariste

Inger Bergström

Karolin Lindgren

 

Revisor

Kenth Hansson

 

Revisorsuppleant:

Helmuth Petersen

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved