Historik

Välkommen till stiftelsen Djurhemmet i Aggarp

med begravningsplats

 

Hur det började

 

År 1952 bildades den första föreningen Djurens Vänner och det var i Malmö.

Man behövde ett djurhem och år 1956 bildades Djurhemsfonden, i avsikt med att här insamlade medel i så småningom inköpa en lämplig fastighet för ändamålet. Till en början gick insamlingen trögt, men fonden växte och år 1963 kunde drömmen om köp av en fastighet förverkligas. I den lilla byn Aggarp utanför Svedala, ca 2 mil öster om Malmö, fann man ett lämpligt hus med ett mindre stall och tillhörande 10.000 kvm mark. Eftersom fastigheten var ett mindre lantbruk måste lantbruksnämnden ge tillstånd till köpet. På länsstyrelsens inrådan bildades en stiftelse, som stod som köpare.

 

Djurhemmet 1963

Den 1 augusti 1963 bildades Djurens Vänner, Malmö

djurhem och djurkyrkogård

 

Alla insamlade medel ca 25,000 kronor, gick åt till inköpet. Bostaden var helt omodern utan rinnande vatten och avlopp, centralvärme saknades m.m. Stallet hade jordgolv och måste byggas om invändigt och inredas med boxar, rastgårdar uppföras etc.

 

Varifrån skulle den nybildade stiftelsen få pengar till detta? Det blev en hård och strävsam tid, som föreningen och stiftelsen gick till mötes.

 

1 november 1966 kunde djurhemmets första föreståndare flytta in i den renoverade bostaden, det var Eva Petersén, som åtog sig ansvaret för vården av våra omhändertagna djur. Många djur togs omhand och blev efter omvårdnad utplacerade i nya hem. Under den närmaste 5-års period tog djurhemmet emot över 700 hundar och en mångfald andra djur.

 

En nybyggnad med fler boxar behövdes

 

En pensionerad lärarinna, Gunborg Dunér hade avlidit och testementerat halva sin kvarlåtenskap till Djurens Vänners djurhem. Ritningar gjordes upp och en byggfirma anlitades. Sedan alla tillstånd inhämtats gav Länsarbetsnämnden igångsättningstillstånd och den 1 oktober 1981 togs de första skoveltagen av grävmaskinen. De första 9 hundarna emottogs den 2 maj 1982. Byggnaden väckte berättigad uppmärksamhet i både dags- och veckopress, vilket den gör fortfarande.

 

Omhändertagna katter ökade år efter år

 

Efter mycket diskuterande och planerande beslöt styrelsen att en byggnad för enbart katter skulle uppföras. Söndagen den 4 oktober 1992 var det "Djurens Dag". Medlemmarna i Djurens Vänner, Malmö inbjöds till Aggarp och djurhemmet för att vara med om invigningen av det nya katthemmet.

Landshövdingen Bertil Göransson i Malmöhus län invigde katthemmet.

 

Det "gamla djurhemmet" från 1966

 

blev nu efter vissa omständigheter en kattkarantän.

Som sådan fungerade den i flera år och var till stor nytta. Men det behövdes fler isolerade boxar och det gick inte att bygga ut. Givmilda djurvänner hade fortsatt att skänka pengar till verksamheten.

När det blev bekant att djurhemmet behövde en större karantän blev det en större insamling, som till slut resulterade i att en toppmodern karantän blev uppförd. Den uppfyllde alla krav som kan ställas och har blivit mycket lovordad från veterinärhåll.

 

Den nya karantänen togs i bruk den 2 maj 1999,

 

Hela djurhemmet drivs ideellt med hjälp av gåvor och donationer och är helt beroende av djurvänners givmildhet. Allt går till djuren. I stiftelsens styrelse arbetar alla oavlönat.

 

Namnändring

 

Sedan 2007 bedrivs verksamheten vid Stiftelsen Djurhemmet i Aggarp separat och helt fristående från föreningen Djurens Vänners i Malmö och Djurens Vänners Riksorganisation.

 

För att undvika sammanblandning med ovannämnda förening resp organisation har stiftelsen ändrat namn och heter numera:

 

STIFTELSEN DJURHEMMET I AGGARP MED BEGRAVNINGSPLATS

 

 

Copyright © All Rights Reserved