Kostnader för en grav

Välkommen till stiftelsen Djurhemmet i Aggarp

med begravningsplats

Det finns en gravstorlek hos oss.

 

Storleken på den är 80 cm x 80 cm

och kostar 600 kronor för 4 år.

Efter dom 4 åren kostar det 300 kronor i 3 år.

 

 

 

 

 

Platserna upplåtes för en tid av 4 år. Ett gravkontrakt upprättas och man kan sedan förlänga tiden i ytterligare

3 år mot en ny avgift. Avgiften erlägges kontant vid gravsättningen.

 

Det finns även en mindre minneslund i anslutning till gravplatsen. Att begrava här förutsätter att djuret är kremerat. Priset för att begrava djuret i minneslunden är 400 kronor och är en engångsavgift.

Här finns även då en minnestavla där man kan sätta upp en skylt på sitt djur.

 

 

Du ringer och avtalar tid om en gravsättning hos oss:

Tfn: 040-40 49 50

Måndag - fredag mellan:10:00 - 11:30 och lämnar följande uppgifter:

namn, adress och telefonnummer,

 

Copyright © All Rights Reserved