Begravningsplats

Välkommen till stiftelsen Djurhemmet i Aggarp

med begravningsplats

Begravningsplats

När djurhemsfonden bildades 1956 beslöt styrelsen, att när djurhemmet någon gång i framtiden blev verklighet, skulle en begravningsplats för djur anordnas.

Som framgår i stiftelsens namn - djurhem och begravningsplats finns ett område på 3000 kvm avdelat till en begravningsplats med gravplatser. Det finns även en minneslund på 100 kvm.

 

Eftersom många antagligen kommer att besöka graven med sorg i sinnet är det viktigt att den är välskött och inte ger ett slarvigt intryck. Detta ansvar vilar på gravägaren själv. Man får gärna sätta vackra blommor och andra mindre växter.

 

Kostnaden för en grav är 600 kronor / 4år, efter 4 år kostar det 300 kronor i 3 år.

Om inte tiden på 4 år har gått ut och man har ett djur till man vill begrava är kostnaden 300 kronor.

 

Minneslunden är ett engångsbelopp som kostar 400 kronor.

 

 

 

 

 

 

År 1964 när begravningsplatsen planerades och iordningsställdes, föreslog dåvarande ordförande Britt Lindström att det skulle lämnas plats för en rundel, där en staty av djurens skyddshelgon "Den helige Franciskus" skulle stå. Kanske stiftelsen någon gång i framtiden fick råd att beställa en sådan staty. Då var det en dröm, en svindlande tanke, att man en gång skulle få upplev detta.

 

När två djurvänner år 1974 med några månaders mellanrum fyllde 50 år, beslöt dessa, att alla pengar de fick i present, ograverat skulle sättas i på en särskild bankbok, benämnd "Franciskusfonden" och vara en grundplåt till en Franciskusstaty. Beloppet utgjorde 4.896 kronor.

 

Åren gick och fonden växte sakta. Tills den dag en av föreningens medlemmar, Sivi Adenius, fick höra talas om fonden och drömmen om en Franciskusstaty. Hon erbjöd sig omedelbart att själv bekosta statyn och tog kontakt med en av vårt lands största skulptörer, Thure Thörn. Dessa två samrådde med Britt Lindström och genom Thure Thörns konstnärshänder arbetades en modell fram av Franciskus, som vann allas gillande. Under skulptörens överinseende överlämnades det fortsatta gjutningsarbetet till ett välkänt och välrenommerat gjuteri.

 

 

På sockeln under statyn finns en tavla med inskriptionen:

 

Den helige

Franciskus av Assisi

djurens skyddshelgon

 

Statyn skänkt av

Sivi Adenius, Malmö

och avtäckt den 28 maj 1989

 

Skulptören Thure Thörn, Malmö

"Franciskusfonden" finns fortfarande kvar, men inkomna medel går numera till inköp av blommor och växter för att försköna begravningsplatsen, särskilt platsen runt statyn

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved